Εταιρικό Προφίλ

Η Δ.Σούρης & Σια Α.Ε. ιδρύθηκε το 1969 και το 1972 άρχισε την παραγωγή συμπυκνωμάτων χρωστικών υλών για την βαφή της μάζας των πλαστικών υλών.

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας από την ίδρυση της μέχρι σήμερα είναι η κατασκευή προϊόντων σταθερής ποιότητας που καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της βιομηχανίας πλαστικών.

Το άριστο service και η ταχεία εξυπηρέτηση των πελατών έχει ως αποτέλεσμα την διασφάλιση πως οι ανάγκες κάθε πελάτη εξυπηρετούνται μοναδικά.

Σκοπός μας είναι να είμαστε ένας σοβαρός και αξιόπιστος συνεργάτης, βοηθώντας ουσιαστικά την βιομηχανία πλαστικών στην ανάπτυξη των προϊόντων της. Η επιτυχία των στόχων επιβεβαιώνεται καθημερινά από τους πελάτες και από την συνεχή αύξηση των πωλήσεων της εταιρίας.

Έμφαση δίνουμε στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της παραγωγής μας όπως επίσης και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών μας έχει αναγνωρισθεί από την πελατεία μας.