Χρώματα σε μορφή σκόνης

Μείγματα από χρωστικές και πρόσθετα που προσδίδουν πλεονεκτήματα υψηλής απόδοσης και ταυτόχρονα καλές μηχανικές ιδιότητες σε όλα τα είδη θερμοπλαστικών.