Περιβάλλον

Η εταιρεία μας πιστεύει ότι αναλαμβάνοντας προληπτική δράση για την προστασία του περιβάλλοντος, μπορούμε να συνδράμουμε στη μείωση της μόλυνσης και να χτίσουμε τα θεμέλια για ένα καλύτερο κόσμο, τόσο για τη δική μας γενιά, όσο και για τις επόμενες. Ως εκ τούτου, εργαζόμαστε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004 που θέτει τα κριτήρια για ένα σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος.