Χρωματολόγιο Masterbatch – Neolen

 

Επεξηγήσεις:

Αντοχή στη θερμοκρασία (°C): Σύμφωνα με το DIN 53772.
Αντοχή στο φως: Σύμφωνα με την κλίμακα blue wool scale ISO 4892-2. 8=εξαιρετικό, 1=φτωχό.
FA: Όλα τα συστατικά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νομοθεσιών :
Ευρώπη : Resolution AP (89) 1.
Ελλάδα : Κώδικας Τροφίμων και ποτών, Άρθρο 26.
Γερμανία : 190 Mitteilung des BgVV (Status 1.6.1994).
Γαλλία : “Circulair” No. 176 (2.12.1959).
FA*: Δεν συμπεριλαμβάνεται στην Γαλλική Θετική Λίστα.

Οι αποχρώσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχουν διαφορές με τα πραγματικά χρωματολόγια που οφείλονται στην τεχνική δυσκολία απεικόνισης των αποχρώσεων στις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία μας. Ο αγοραστής πρέπει να διαπιστώσει με δικές του δοκιμές την καταλληλότητα του masterbatch για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και τις συνθήκες χρήσης των προϊόντων.