Ανακύκλωση

Η Δ.Σούρης και Σια Α.Ε., από το 2010, είναι συμβεβλημένο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) και συμμετέχει στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών.